O nas

drukujemy
nieprzerwanie
od 30 lat!

Spółka Druk Ekspres świadczy usługi od 1991 roku. Przez ten czas zdobyła zaufanie wielu klientów lokalnych oraz zagranicznych. Naszymi mocny atutami w realizacji projektów jest elastyczne podejście do Klientów oraz doświadczenie zdobyte na przestrzeni istnienia firmy. Długoletnie doświadczenie warunkuje ciągły rozwój naszej drukarni.

Nasza wysoko wykwalifikowana załoga oraz bardzo wydajne maszyny gwarantują bardzo dobrą jakość naszych produktów oraz konkurencyjne ceny.
Drukujemy wizytówki, ulotki, foldery, broszury, koperty, kalendarze, druki firmowe, plakaty, instrukcje, etykiety, teczki firmowe, bloczki samokopiujące i inne na papierze, tekturze , papierach samoprzylepnych. Naszym nadrzędnym celem jest zadowolenie klientów z naszych usług.

Nie tylko biznes jest ważny… Nasza firma skupia się nie tylko na prowadzeniu działalności gospodarczej ale aktywnie uczestniczy i współpracuje ze środowiskiem lokalnym wspierając różnorodne inicjatywy kulturalne jak i oświatowe. Bierzemy czynny udział w akcjach i imprezach charytatywnych. Drukujemy, przygotowujemy i przekazujemy nieodpłatnie  książki, mapy, kalendarze oraz inne pomoce dydaktyczne dla przedszkoli, szkół, i ośrodków terapii i rehabilitacji.

Wspieramy finansowo i materialnie młodzież uzdolnioną sportowo oraz amatorskie kluby sportowe. Staramy się dbać o wizerunek firmy pod każdym względem. Prowadzenie działalności społecznie odpowiedzialnej jest jednym z kluczowych elementów naszej polityki jakościowej i środowiskowej.

zaufali nam

drukujemy ekologicznie
i odpowiedzialnie!

FCS - Forest Stewardship Council

Drukekspres jest zakładem który wytwarza i przetwarza produkty bazujące na surowcach pozyskiwanych z drewna. Jako przedsiębiorstwo środowiskowo odpowiedzialne i współpracujące z wieloma znanymi na całym świecie firmami jesteśmy zobowiązani do posiadania i utrzymywania certyfikatu FCS czyli Forest Stewardship Council.

 

FSC®  – to znana na całym świecie organizacja, która ustanawia standardy odpowiedzialnej gospodarki leśnej. Spełnienie tych standardów przez konkretną firmę oznacza przyznanie jej certyfikatu FSC®, czyli potwierdzenie, przez niezależną i uznaną międzynarodową organizację, że dana firma należy do tych wyróżniających się na rynku pod względem odpowiedzialności i zaangażowania w projekt odpowiedzialnej gospodarki leśnej oraz ustawia ją na pozycji uznanego podmiotu w całym łańcuchu dostaw związanych z pozyskiwaniem i przetwarzaniem drewna.

Monitorowanie procesów w całym łańcuchu pochodzenia drewna jest niezwykle istotne – umożliwia sprawdzenie, czy drewno oraz jego pochodne zostało właściwie oznakowane i oddzielone od materiałów pochodzących z nieznanych źródeł i w związku z tym niecertyfikowanych.

W tym kontekście posiadanie certyfikatu FSC® jest ważnym i czytelnym sygnałem dla aktualnych i przyszłych partnerów biznesowych o tym, że dana firma:

  1. spełnia te same wymagania i stosuje się do tych samych zasad, co inne podmioty w całym łańcuchu pochodzenia i przetwarzania drewna – zwiększa to jej wiarygodność na rynku;
  2. nie przerywa łańcucha dostaw – należy do firm korzystających z materiałów wiadomego pochodzenia i certyfikowanych.
  3. podpisuje się pod zasadą odpowiedzialnej gospodarki leśnej – wzmacnia to jej wizerunek firmy godnej zaufania.

 

Certyfikat FSC jest wydawany na 5 lat. Dodatkowo co roku dokonywany jest audyt okresowy przez akredytowaną przez FSC jednostkę certyfikującą. Sprawdzeniu podlega zgodność z kryteriami niezbędnymi do zdobycia certyfikatu.